Over ons  |  Contact  |  Sitemap |  Inloggen

Neem contact op


Telefoon
(020) 312 5250

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00


Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet is een flexibele vorm van lenen en is geschikt voor mensen die graag wat extra geld achter de hand hebben om voorziene en onvoorziene pieken in hun uitgaven te kunnen opvangen. Dit product is bedoeld voor klanten die voor een korte periode flexibiliteit wensen. De kredietlimiet hebt u vooraf samen met uw adviseur bepaald, volgens de afgesproken voorwaarden.

Rente en aflossing
Het voordeel van het Doorlopend Krediet is dat u alléén rente betaalt over het opgenomen bedrag. En als u méér wilt aflossen, kan dat boetevrij en zonder bijkomende kosten. De rente stellen we bij de aanvang van het krediet vast maar kan gedurende de looptijd wijzigen. De flexibiliteit van het doorlopend krediet kan ook een nadeel zijn. Doordat u doorlopend kunt blijven opnemen tot aan de kredietlimiet, is er geen vooraf afgesproken looptijd. De bedragen die u opneemt, moeten ook steeds weer afgelost worden. Hierdoor kan de looptijd langer worden. Het vaste maandbedrag is opgebouwd uit een deel aflossing en een deel rente. Wanneer de rente stijgt, wordt het deel aflossing kleiner. Hierdoor kan het ook langer duren voordat u de hele lening hebt afgelost. De onduidelijkheid over de looptijd kan een nadeel voor u zijn.  Uw adviseur kan u er alles over vertellen.

U ontvangt per maand een overzicht van uw Doorlopend Krediet. Hierop staat onder andere vermeld:

 • het totale kredietbedrag (de kredietlimiet)
 • hoeveel de afgelopen periode werd opgenomen of terugbetaald
 • hoeveel rente werd berekend
 • de opnameruimte
 • de resterende (theoretische) looptijd

Geschikt voor:

 • Klanten met een regelmatig terugkerende geldbehoefte
 • Klanten die voor een korte periode flexibiliteit wensen
 • Klanten die minimaal 21 en maximaal 60 jaar oud zijn

Minder geschikt voor:

 • Klanten die op zoek zijn naar zekerheid: een vaste looptijd en een vaste rente

Toelichting op variabele rente
Voor een doorlopend krediet betaalt u een variabele rente. Uw rente bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Fundingkosten: de kosten die wij aan onze geldverstrekkers betalen. Hiermee kunnen wij het geld inkopen dat wij aan u uitlenen.
 • Risicokosten: de kosten die wij maken om het kredietrisico af te dekken. Dit is het risico dat wij lopen dat klanten ons niet terugbetalen. De hoogte van dit risico verschilt per klant en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van uw lening, het geleende bedrag en de sector waarin u werkt.
 • Winstopslag: de vergoeding voor onze moedermaatschappij (Crédit Agricole Groep). Deze vergoeding zijn wij aan hen verschuldigd voor het ter beschikking stellen van kapitaal.
 • Onze kosten voor bedrijfsvoering (onder andere personeelskosten, IT-kosten en de vergoeding voor uw tussenpersoon).

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten
Een doorlopend krediet is een flexibel type lening. Dat komt doordat u op ieder moment geld kunt opnemen (uiteraard tot de afgesproken kredietlimiet) of kunt aflossen. Het is zelfs mogelijk om uw doorlopend krediet op ieder gewenst moment kosteloos te beëindigen.
Het flexibele karakter van doorlopend kredieten leidt tot variabele fundingskosten. Dit betekent dat wij voor doorlopend kredieten steeds voor korte periodes geld moeten aantrekken op de geldmarkt. Dit brengt hogere kosten met zich mee.
De hoogte van de fundingkosten die u betaalt, is met name afhankelijk van twee factoren:

 • de basisrente op de geldmarkt
 • de liquiditeitsopslag

Wij trekken gelden aan op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven) betalen wij voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. Deze liquiditeitsopslag is hoger voor leningen van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.
Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten zijn. Een stijging van de fundingkosten betekent dus ook dat de rente voor uw lening toeneemt. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de rente voor uw lening is.

Risico-opslag
De risico-opslag die wij aan u in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van een lening. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer uw persoonlijke financiële situatie en uw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt u op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde klasse op basis van het risico dat wij lopen dat u uw lening niet zou terugbetalen. Daarnaast is de hoogte van de risico-opslag afhankelijk van de hoogte van de verstrekte lening.

Hoe heeft de rente zich in het verleden ontwikkeld?

Tussen begin 2006 en najaar 2008 liepen de een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven sterk op. Door de verhoging van de basisrente op de geldmarkt moesten wij de rente op onze leningen enkele keren verhogen.
Vanaf december 2008 daalden de een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven. Daardoor konden wij in 2009 onze variabele rente voor leningen verlagen. Tegelijkertijd gingen banken vanaf dat moment echter steeds hogere liquiditeitsopslagen in rekening brengen, gedwongen door de crisis. Deze liquiditeitsopslagen bedroegen eerder minder dan 0,5% en zijn in die tijd gestegen tot 1-2% met uitschieters naar 3-4%. Bovendien was vanaf medio 2010 sprake van een stijging van de Euribor-tarieven. Door deze ontwikkelingen moesten wij in die tijd onze variabele rentetarieven voor klanten verhogen.
In 2012 zette een daling van de een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven in. Eind 2013 zijn de fundingkosten toegenomen doordat ons Franse moederbedrijf Crédit Agricole Group haar financiering verminderde en wij ook bij andere banken gelden aantrokken voor de financiering van onze doorlopend kredieten. De kosten van deze externe financiering waren hoger dan die van Crédit Agricole Group. Daarnaast ging Crédit Agricole Group begin 2014 haar fundingkosten op een andere manier doorbelasten, wat de funding voor ons duurder maakte.
Vanaf 2014 zijn de totale fundingkosten licht gedaald. De een-, twee- en driemaands Euribor-tarieven hebben naar verwachting het laagste niveau bereikt. De liquiditeitsopslagen zijn stabiel (1 tot 1,5%).

Vragen?
Hebt u vragen over uw lening? Dan kun u terecht bij uw adviseur. Die helpt u graag verder.

Persoonlijke lening