Over ons  |  Contact  |  Sitemap |  Inloggen

Neem contact op


Telefoon
(020) 312 5250

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00


Klachten

De Nederlandse Voorschotbank streeft naar tevreden klanten. Daarom stellen wij onze financiële producten met zorg samen. Hebt u toch een klacht over uw product of over de dienstverlening van De Nederlandse Voorschotbank? Dan horen we dat graag. U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Dit kan door een mail te sturen naar klachten@denederlandsevoorschotbank.nl of door een brief te sturen naar de klachtenmanager van De Nederlandse Voorschotbank:

De Nederlandse Voorschotbank B.V.
Klachtenmanager
Postbus 855
1000 AW  Amsterdam.

Welke gegevens hebben wij nodig?
Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
‐ uw naam en adres
‐ de omschrijving van uw klacht
‐ uw contractnummer
‐ de dagtekening van uw klacht

Behandeling door klachtenmanager
Onze klachtenmanager neemt alle klachten in behandeling. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u van ons  een ontvangstbevestiging. Tijdens de behandelingsprocedure hebt u de mogelijkheid om uw klacht mondeling toe te lichten. Zodra de klachtenmanager het onderzoek heeft afgerond, ontvangt u een schriftelijke reactie. Daarin staat wat de bevindingen zijn,  de eventuele conclusies die De Nederlandse Voorschotbank daaraan verbindt én - indien mogelijk - de oplossing van uw klacht.

Kifid
Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u binnen drie maanden na behandeling van de klacht door De Nederlandse Voorschotbank terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 333 8 999
Internet: www.kifid.nl

Als u niet tevreden bent over de afhandeling door Kifid, dan kunt u het geschil voorleggen aan een rechter.